09 223 69 72 info(at)vzw-domos.be
Achtergrondafbeelding introductie

Over ons

Wat is de kracht van een organisatie, waar staan we voor, wat willen we samen doen met hart en ziel? Dat zijn voor ons kernvragen bij elke aanpak. Zo ook bij onze organisatie, waarvoor we een visie voor de toekomst ontwikkelden. Dat deden we samen met alle betrokken actoren: beleid, bewoners, medewerkers, familieleden, verwijzers, … Onze organisatie wordt immers gedragen door de inzet en betrokkenheid van velen.

Zij zijn het uitgangspunt voor de realisatie van onze visie en missie.
Bottom-up.

diversiteit
diversiteit

Wij willen GEEN eenheidsworst maar diversiteit

 • op vlak van woningen
  • meer studio / kans op individueel wonen
  • mogelijkheid om koppels te huisvesten
  • woningen die ‘hoge zorgnood’ toelaten (oefenwoning?)
 • in omgang / begeleiding
  • Begeleiding op maat
  • Vraag om flexibel om te gaan met regels
open huis
open huis

De openheid moet in evenwicht zijn met geborgenheid (het “beschutte”).

De woning is ook een open huis voor familie.

Logeren moet mogelijk zijn.

Bij de organisatie moet er ook openheid zijn

 • naar de buurt, omgeving
 • op vlak van werking

rust ≠ roest

rust ≠ roest

“Activering helpt bij het zoeken naar betekenis in het leven”

Met respect voor elk zijn tempo

“Het is niet omdat ik thuis zit dat ik niets doe.”

stem-recht

stem-recht

Als bewoner heb ik een stem die gehoord moet worden!

Bij mijn begeleidingsplan

Bij de organisatie van de woning (bijv. intrek nieuwe bewoner, inrichting van de woning)

Bij de organisatie van het initiatief (bijv. over huishoudelijk reglement, de visie van de werking)

Naar de overheid

ont-moeten
ont-moeten

Neen tegen isolement – eenzaamheid!

Door netwerking met medebewoners, lotgenoten

 • met de buurt
 • met andere organisaties

We hebben een allergie aan het woord “moeten”.

regelneverij

regelneverij

Regels zijn nodig maar de context heeft zijn belang

 • We gaan voor zorg op maat
 • We zoeken naar een evenwicht tussen individueel belang en groepsbelang

ervaringsdeskundigheid

ervaringsdeskundigheid

Ervaring is een deskundigheid; zowel van bewoner als van begeleiding.

Ervaringen delen is bruggen bouwen!

kansenverhaal

kansenverhaal

Ik heb de kans om …

 • op eigen tempo iets te bereiken
 • lotgenoten te ontmoeten
 • met anderen in contact te komen
 • mijn leven verder uit te bouwen

(ik mag ook eens op mijn bek gaan)

wel-zijn

wel-zijn

… Spreekt voor zich?

Achtergrondafbeelding blok midden

Publicaties

Samenwerkingsverbanden

Vzw Domos is een SAMENWERKINGSVERBAND van:

het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge
het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Eclips
het Regionaal Centrum geestelijke gezondheidszorg Deinze-Eeklo-Gent
Vzw Ithaka: initiatief beschut wonen

Vzw Domos is lid van Zorgnet Icuro, van Provinciaal Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg en Het Pakt.

Sinds 2005 vormt vzw Domos een functioneel samenwerkingsverband met Ipso-Gent, Centrum Onderweg, CCG Eclips, P.C. Gent-Sleidinge en P.Z. Sint-Camillus en een brede groep partners uit de Geestelijke gezondheidszorg rond het Aanloophuis Poco Loco, ontmoetingshuis in de stad Gent.

Vzw Domos participeert actief aan het Gents Activeringsplaform (GAP). Dit platform wil een antwoord bieden op de versnippering van het activeringsaanbod van de GGZ voorzieningen in het Gentse en heeft de ambitie om de communicatie, afstemming en samenwerking van de verschillende activeringsinitiatieven te bevorderen.

Vzw Domos is via vzw Ithaka partner in vzw Eetcafé Toreke. Eetcafé Toreke staat voor ontmoeting, gezond en betaalbaar eten, culturele beleving en sociale tewerkstelling in de Gentse volkswijk Rabot. Dit project werd gerealiseerd door vele buurtbewoners, buurtorganisaties en externe deskundigen onder begeleiding van de Dienst Werk stad Gent.

Enkele bewoners participeren met de activeringsmedewerker van vzw Domos in een werkgroep rond het plannen van activiteiten en evenementen voor het eetcafé.

Sinds 1995 participeert vzw Domos aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van vzw Metawonen. Deze vzw bestaat uit enkele vrijwilligers, CGGZ Eclips, Similes, CAW Artevelde, IBW Hand in Hand en Centrum Onderweg.

Vrijwilligers (buddy’s) worden ingezet om op vriendschappelijke basis activiteiten te begeleiden met mensen met psychiatrische problemen.

Sinds 2005 engageert vzw Domos zich in de ‘Zorgtrajectovereenkomst dubbele diagnose (psychose – toxicomanie)’ samen met volgende partners: PC Sleidinge, UZ Gent, MSoc Gent, De Sleutel, IBW IPSO-Gent, De Vlier en Domos.

In 2008 tekende vzw Domos de overeenkomst “pilootproject betreffende psychiatrische zorg in de thuissituatie” samen met PC Gent - Sleidinge. Sinds 2000 participeren wij in het project ‘Netwerk Psychiatrische Thuiszorg Groot-Gent’. In april 2012 werd dit team van PTZ geïntegreerd in een Mobil team (2B team van artikel 107).

Met beschut wonen vzw Zagan organiseren we samen een bewonersraad.