09 223 69 72 info(at)vzw-domos.be

Activering

"Om een buitengewoon iemand toe te laten, moet je soms iets buitengewoons doen."

Intern activiteitenaanbod

bewoners uitnodigen en coachen in vrije tijd en daginvulling.

Vzw Domos beschikt over een intern activiteitenaanbod. In het “Delta Huis” en “’t Vlot” kan je onder andere terecht voor info en advies rond ontmoeting en vrijetijdsbesteding. Je kan er ook informatie op zoeken, zelf deelnemen aan activiteiten of lotgenoten ontmoeten.

PROGRAMMA

Het activiteitenprogramma wordt zelf samengesteld door de deelnemers. Het aanbod is zeer divers: naar de markt gaan, film, een tentoonstelling bezoeken, dag- of weekenduitstappen, wandelen, sporten, korte en langere projecten,...

De maandelijkse planning is terug te vinden op de website van GAP (Gents Activerings Platform).

AANLOOPHUIS POCO LOCO

Enkele van onze medewerkers zijn nauw betrokken bij de werking “Aanloophuis Poco Loco”. Poco Loco is gegroeid uit een samenwerkingsverband tussen verschillende partners uit de Gentse Geestelijke Gezondheidszorg met medewerking van de Provincie Oost-Vlaanderen. De huidige werking wordt gedragen door een stuurgroep, een team en een ploeg enthousiaste bezoekers.

Meer info vind je op hun website.

Vrijwilligers- of regulier werk

Een goede dagstructuur, hefboom van het herstelproces.

Een goede dagstructuur is belangrijk voor het herstelproces. Dat is onze ervaring en we horen het ook terug van onze bewoners. Daarom is het een vast onderdeel van onze integrale aanpak.

Hoe die dagstructuur eruit ziet, is voor iedereen anders en hangt af van de situatie. Samen met de bewoner kijken we naar de persoonlijke mogelijkheden wat betreft werken en/of dagactiviteiten.

Een daginvulling gaat over veel meer dan ‘aan de slag’ zijn. Je haalt er voldoening uit omdat je bezig bent met je talenten, binnen jouw mogelijkheden. Werk vraagt ook om allerlei vaardigheden: rekening houden met andere mensen, discipline, een klus afmaken.

De focus van een “activeringstraject” kan heel verschillend zijn, gaande van heel laagdrempelig tot aansluitend bij het reguliere circuit.

Enkele voorbeelden: dagtherapie, arbeidszorg, betaald/niet-betaald werk, vorming, ontmoeting, ...

Vaak worden deze trajecten ontwikkeld en onderhouden in samenwerking met andere organisaties met gelijke (deel)belangen of wensen, wat leidt tot betere en duurzamere resultaten.

Lokale mogelijkheden

Werken aan een laagdrempelige aansluiting bij de buurt

Vzw Domos maakt gebruik van lokale mogelijkheden op vlak van sport, cultuur, vrije tijd, opleiding en tewerkstelling, ... zowel binnen als buiten de geestelijke gezondheidszorg.

Door samenwerking met tal van organisaties creëren we een laagdrempelige verbinding tussen bewoners en bijvoorbeeld, wijkgezondheidscentra, lokale dienstencentra, buurtcentra, buurtscholen,...

Op die manier bouwen we een netwerk uit van personen, diensten en voorzieningen dat fungeert als sociaal steunsysteem voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Enkele voorbeelden

Kookgroep “Meet & eat”

In samenwerking met het Buurtwerk stad Gent hebben enkele bewoners het initiatief “Meet & eat” opgezet. Een bewonersgroep kookt wekelijks in het lokale buurtcentrum en stelt dit open voor de buurtbewoners

Het Fratersplein Feest

Jaarlijks werken we actief mee aan de organisatie van dit buurtfeest op het Fratersplein in samenwerking met een comité van buurtbewoners en buurtorganisaties.

De Vlotte Fotograaf

Het concept is om op een creatieve, procesmatige en prikkelende manier geïnteresseerde bezoekers van het activiteitencentrum ‘t Vlot in contact te brengen met buurtbewoners uit de wijk Rabot.

De vlotte fotografen worden zo de ogen, oren, pennen en voelsprieten van de buurtbewoners.