09 223 69 72 info(at)vzw-domos.be
Achtergrondafbeelding introductie

Begeleiding

De begeleidingsmethodiek die gehanteerd wordt binnen Beschut Wonen is deze van Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). Deze werkwijze vertrekt vanuit de wensen van de bewoner op verschillende levensdomeinen (wonen, werken, gezondheid,...) en richt zich op de krachten van de bewoner.

Onze benadering is geïnspireerd op het principe van Herstelondersteunende Zorg, Presentiebenadering en Kwartiermaken.

Herstelondersteunende Zorg

maakt ruimte voor, ondersteunt het maken van, en sluit aan bij het eigen verhaal van de bewoner.

Deze benadering herkent en stimuleert het benutten van eigen kracht van de bewoner (empowerment) en op de ondersteuning door belangrijke anderen.

Kwartiermaken

richt zich op het ontwikkelen, mobiliseren of toegankelijk maken van hulpbronnen die in een lokale samenleving - de wijk of de stad - een maatschappelijk steunsysteem vormen.

Voorbeelden van hulpbronnen zijn vriendendiensten, sociale netwerken, gastvrije buurthuizen, buurtzorg, bemiddeling naar dagbesteding, wonen of werk, etc.

Presentiebenadering

Hierbij is de centrale uitgangsvraag: “Wat is goede zorg door zorgverleners?”.

Volgens Andries Baart (grondlegger van de presentiebenadering) ligt het antwoord in: Aandachtig en toegewijd bij kwetsbare personen blijven en door middel van steun, hulp en zorg bijdragen aan een kwaliteitsvol leven waarin ze inspraak ervaren en belangrijk zijn.

Achtergrondafbeelding begeleidingsmomenten

Begeleidingsmomenten

De begeleidingsmomenten zijn afhankelijk van wat nodig is en variëren van een wekelijks moment tot enkele malen per week. Tijdens deze begeleidingsmomenten in huis/studio is er ruimte voor individuele en groepsgesprekken.

Gestuurd door de vraag van de bewoner, wordt samen gezocht naar een optimale omkadering. Vanaf het moment van de intake worden de krijtlijnen uitgetekend voor een “begeleidingsplan”. Bewoner en begeleider overlopen de verschillende terreinen waarop eventuele hulp of actie nodig is.

De individuele problematiek bepaalt uiteraard mee het ritme, de aanpak en de hoeveelheid ondersteuning die elke bewoner krijgt.

Geregeld wordt het begeleidingsplan opnieuw onder de loep genomen en wordt de begeleiding bijgesteld waar nodig. Waar dit kan worden de familie en/of belangrijke derden betrokken in het begeleidingstraject.

Achtergrondafbeelding links
Achtergrondafbeelding rechts
Achtergrondafbeelding opvolging

Opvolging

In een begeleidingstraject wordt zoveel mogelijk samengewerkt met het persoonlijk netwerk (familie, vrienden, kenissen,...) en het professioneel netwerk (huisarts, bewindvoerder, psychiater,...) van de bewoner.

De bewoner voert evenwel de regie over zijn begeleidingstraject.

Opvolging

In een begeleidingstraject wordt zoveel mogelijk samengewerkt met het persoonlijk netwerk (familie, vrienden, kenissen,...) en het professioneel netwerk (huisarts, bewindvoerder, psychiater,...) van de bewoner.

De bewoner voert evenwel de regie over zijn begeleidingstraject.

Afbeelding begeleiding onderaan