09 223 69 72 info(at)vzw-domos.be
Achtergrondafbeelding
Huisvesting en begeleiding van volwassenen met een psychische kwetsbaarheid

Vzw Domos biedt huisvesting en begeleidt volwassenen met een psychische kwetsbaarheid in hun herstelproces via individuele begeleiding en dagactiviteiten. Vzw Domos is een samenwerkingsverband van het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge, vzw Ithaka , Regionaal Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Gent-Deinze-Eeklo en Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Eclips.

De begeleiding is gericht op behoud en/of verder ontwikkelen van ieders mogelijkheden (bv. sociale vaardigheden, administratieve vaardigheden, leef- en woonvaardigheden, stimuleren van zinvolle dagactiviteiten, enz. ) met als centrale doelstelling reïntegratie in de maatschappij.

Bewoners kunnen naar een activiteitencentrum gaan of het dagcentrum van een psychiatrisch ziekenhuis. Anderen volgen een opleiding, werken of doen vrijwilligerswerk.

Beschut Wonen betekent voor sommigen een tussenstap naar zelfstandig wonen, voor anderen is beschut wonen een definitieve woonvorm.

Achtergrondafbeelding wonen
Wonen
Achtergrondafbeelding begeleiding
Begeleiding
Achtergrondafbeelding activering
Activering
Achtergrondafbeelding team
Ons professioneel team van medewerkers staat voor u klaar!

Kandidaten dienen samen met hun doorverwijzer het aanmeldingsformulier in te vullen. Dit kan online ingevuld worden. U kunt het eveneens afdrukken.

Aanmeldingsformulier invullen