09 223 69 72 info(at)vzw-domos.be
Achtergrondafbeelding introductie

Wonen

vzw Domos beschikt over 98 erkende plaatsen gelokaliseerd in Gent en Evergem (incl. randgemeenten).

De begeleidingsplaatsen zijn verspreid over verschillende woonvormen: groepswonen, studiowonen en individueel beschut wonen. Alle woonvormen zijn toegankelijk voor zowel mannen als vrouwen vanaf 18 jaar. Er is geen maximum leeftijdsgrens vastgelegd.

De plaatsen individueel beschut wonen zijn gelegen binnen het grondgebied Gent (incl. randgemeenten).

Folder vzw domos
Achtergrondafbeelding aanmeldingsformulier

Kandidaten dienen samen met hun doorverwijzer het aanmeldingsformulier in te vullen. Dit kan online ingevuld worden. U kunt het eveneens afdrukken.

Aanmeldingsformulier invullen

Kandidaten dienen samen met hun doorverwijzer het aanmeldingsformulier in te vullen. Dit kan online ingevuld worden. U kunt het eveneens afdrukken.

Aanmeldingsformulier invullen

Groepswonen

Bij groepswonen ligt het accent op contact met medebewoners en gedeelde verantwoordelijkheid.

Iedere bewoner heeft een eigen gemeubelde kamer en deelt woonkamer, keuken en badkamer.

Er wordt zo veel mogelijk op maat van de bewoner gewerkt, waardoor er een zekere diversiteit in de woningen bestaat. Er zijn enkele woningen waar er meer zorgomkadering is. De "+ Woning" is hier een voorbeeld van. Dit is een samenwerking tussen Psychiatrisch Verzorgingstehuis Hortus en vzw Domos.

Naast het aanbod van Beschut Wonen kunnen de bewoners beroep doen op verschillende faciliteiten van het naburige PVT: bv poetsdienst, maaltijden.

Achtergrondafbeelding groepswonen 1
Achtergrondafbeelding groepswonen 2

Studiowonen

Een studio of éénkamerappartement is een klein appartement bestaande uit een woon- en slaapkamer, bedoeld voor één persoon.

Meestal is er ook een keukenhoek en afzonderlijke toilet- en doucheruimte...

De bewoner wordt hier individueel begeleid en, waar mogelijk, verder gestimuleerd tot volledige zelfstandigheid. Deze begeleidingsvorm is dan ook vaak van tijdelijke aard. De bewoner gaat een huurcontract aan met ‘het initiatief beschut wonen’ en huurt dus niet op de private markt.

Voor deze woonvorm geven wij voorrang aan bewoners die reeds in een groepswoning wonen omwille van de huidige verhouding tussen interne vraag en aanbod.

Achtergrondafbeelding studiowonen 1
Achtergrondafbeelding studiowonen 2

Individueel beschut wonen

In deze woonvorm kan men kiezen om zelf in te staan voor zijn woonst. Zo kan men een woning huren of kopen op de sociale of private markt.

Men woont zelfstandig, maar krijgt de nodige ambulante woonbegeleiding vanuit beschut wonen. Deze begeleidingsvorm is kosteloos.

Achtergrondafbeelding individueel beschut wonen 1

Kostprijs

BEGELEIDING

De begeleiding door de personeelsleden van het initiatief voor beschut wonen wordt gefinancierd door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). Andere medische zorgen die niet inbegrepen zijn in het begeleidingsaanbod van het initiatief voor beschut wonen (zoals medicatie, honoraria huisarts en psychiater, enz.) moeten wel nog apart betaald worden.

VERBLIJF

Voor groepswonen en studiowonen betalen bewoners maandelijks een woonvergoeding aan het initiatief beschut wonen. Deze omvat het verblijf, verbruiks – en onderhoudskosten. Deze prijs is verschillend voor elke woning.

Bij individueel beschut wonen is het ook mogelijk dat de bewoner in zijn eigen woning woont of zelf een woning huurt op de private huurmarkt. Hier betaalt de bewoner geen woonvergoeding.